Andronikos’u Anlamak

İçindekiler

1-Giriş

2-Andronikos

2.1-Serüven Seven Adam

2.2 – Andronikos’un Dilemması: Sanatta ve Dinde Doğu-Batı İkilemi

2.3- Andronikos Özelinde Bireyselleşme Çabası

3-İoakim

3.1-Genç Keşiş

3.2-İnfaza Tanıklık Etmek

3.3- Hesabı Kapattı İoakim

4-Sonuç

Sunuş

Bilge Karasu’nun “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı” isimli hikayesini incelediğimiz bu çalışmada, hikayelerin karakterlerine sosyolojik ve psikolojik açılardan yaklaşmaya çalıştık. Bu sebeple, giriş kısmında istifadeli olabileceğini düşündüğümüz hikayenin konusuna denk düşen psikoloji disiplinine dair birkaç meselenin üzerinde durduk ve bu bilgiler ışığında hikayelerin iki temel karakterini tahlil etmeye uğraştık. İkinci bölüm ilk hikayenin ana karakteri olan Andronikos üzerinde durmaktadır. Bu bölümün ilk kısmında Andronikos’un, ikinci kısmında hikayenin temelini oluşturan değişimin ve hemen akabinde de buna karşılık Andronikos’un bireyselleşme çabasının üzerinde durduk. Çalışmanın üçüncü kısmı da “Dağ” isimli ikinci hikayenin ana karakteri İoakim’e dairdir. Hikayenin genel bir değerlendirmesini yapan ve sonuca bağlayan sonuç kısmıyla da çalışmamızı sona erdirmiş olduk. İstifadenize sunuyoruz.

1-Giriş

Bilge Karasu hikayelerinde gözümüze ilk çarpan şey sağlam karakter oluşumlarıdır. En ince ayrıntısına kadar tasarlanmış karakterler onun hikayeciliğinin sağlam birer kaleleri gibidirler. “Onun hikayelerinin bir diğer temel özelliği sergilediği postmodern duruştur” (Alan 2005, syf.26).

Alan (2005), değişik dünyalara ve kültürlere açık olma, bu kültürün eserleri ile metinlerarasılık oluşturma, Okumaya devam et

Sarı Sabahlar Altında Çocukluk

Çocukluk, kalan ipinde uçurtmanın

Anılar, takılan hayatın dallarına

Makaranın ucundan gölgelerdir çekilen

Gecenin öldüremediği gölgeler

En güzel hayaller üstünde gezinen

Gözümüz ilişir sessizliğine

Hava soğur gençlikte aniden

Çıplak bırakır bizi

Siyah vestiyer anılarımızı astığımız

Biz alışır mıyız böylesine

Okyanus damlar ırmağımıza

Hatırlamakla baharı

O ırmağı ise tanırız biz

Akışında yarışan kâğıt gemiler

Peşinden koşacak bir çocuk bekler

Kıyılarımızı çoktan terk etti

Yarım pastel resim bıraktığımız

Bir çocukluk çizerdik fakat

Boyamazdık içini

Karalardık sarıya

Vakitler yazdı eskiden

Sarı sabahlar altında kaldı

A.Batuhan Sevinç