Ülkemizde Malpraktise Giriş

Bu günlerde ülke ve dünya gündeminin tek değişmeyen maddesi Covid-19 salgını. Bu salgın beraberinde sağlık ile ilgili konuları da gündeme getirmeye devam ediyor. Pandemi sebebi ile sağlık hizmetleri alanında yaşanan aksaklıklar her geçen gün daha belirgin hale gelmeye başladı. Bu aksaklıkların giderilmesi için yapılan çalışmalar mevcut olmakla birlikte, bu çalışmaların verimli bir şekilde uygulanabilmesi için kanuni altyapının yeterli düzeyde olması gerekmekte. Yaşama hakkı, vücut dokunulmazlığının korunması gibi temel hak ve özgürlükleri yakından ilgilendiren sağlık hizmetlerinin doğru uygulanması ve denetiminin sağlanması için ülkemizde farklı kanunlarda hükümler bulunsa da özel bir kanun düzenlemesi henüz mevcut değil. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, sağlık hizmetlerinden doğan hukuki uyuşmazlıklar için kurulmuş özel mahkemelerin ve uzman hukukçuların bulunduğu göz önüne alındığında, konuya ilişkin kanuni altyapının oluşturulmasında geç kalındığı ortaya çıkacaktır.

            Tıpta hatalı, yanlış uygulama ve tedavi manasına gelen “malpraktis” kavramından doğan malpraktis davaları ülkemizde sık görülen dava türlerinden biridir. Hatalı tedavi, rehabilitasyon, koruyucu önlemler sebebi ile zarar gören kişiler, çeşitli kanun hükümleri ve yerleşik Yargıtay içtihatları ışığında uğramış oldukları bedensel ve maddi zararı tazmin etme arayışına girmektedir.

            Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi’nin 20 Temmuz 2020 tarihinde sunmuş olduğu “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi” ile dağınık halde bulunan kanuni hükümler derlenip tek bir kanun çatısı altında toplanmış olduğu görülmektedir. Mevcut hükümlerin yanı sıra sağlık hizmetleri alanında çalışanların görev ve sorumluluklarına ilişkin net sınırların belirlenmiş olduğu bu teklif ile hukuki uyuşmazlıklarda mahkemelerin oluşturduğu çelişkili kararların da önüne geçilmesi amaçlanmış.

            Yapılan bu kanun teklifinin içeriğinde bulunan; kanunun amacı, tıbbi kavramlar, tıbbi hizmetlerde temel prensipler, sağlık personeli-hasta ilişkisi, görev yetki ve sorumluluklar gibi başlıklar altında kapsamlı bir çalışma yapılmış. Tedavi sürecinde hasta ve yakınlarının rızasına başvurulması gerektiği, tedavinin kesilmesi halinde hastaya yapılan tetkikler ve uygulanan tedavilere yönelik belgelerin birer suretinin verilmesi, reçete düzenleme yetkisi gibi konularda yapılan düzenlemeler oluşan uyuşmazlıklarda hastaların haklarını kolayca anlayabileceği bir biçimde düzenlenmiş.

            Kanun teklifinde dikkat çeken maddelerden birisi ise uzlaşma yolu ile tazmin başlıklı 30. madde.  İşleyişine ilişkin detaylara teklif metninde kolayca ulaşabileceğiniz bu maddede, hatalı sağlık personelinin kusurunu tespit edecek bir kurul oluşturulacağı ve bu kurul ile zarar gören hastanın yapılacak uzlaşma görüşmesi sonucunda tazminat miktarı konusunda anlaşabileceği belirtilmiş.  Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin hükümler de içeren kanun metni ile hastanın maddi yönden uğrayacak olduğu zararlar teminat altına alınmış.

            2000’li yılların başından beri belirli aralıklarla gündeme gelen bu kanun teklifi, sağlık personelleri tarafından da ilgi ile takip edilmekte. Uygulamada oluşan çelişkili durumlar sebebi ile sağlık çalışanları da mesleklerini gereği gibi ifa edememekten şikayetçi olmakla birlikte, haklı olarak söz konusu kanun teklifinin aceleye getirilmemesini, sorumlulukların sınırının hakkaniyetli bir şekilde belirlenmesini istemekteler. Hasta hakları ile sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarının çelişki içermesi halinde ortaya adil olmayan sonuçların çıktığı ve sağlık çalışanlarının mağdur edildiği görüşündeler.

            Toparlayacak olursak teklif edilen kanunun kabul edilmesi halinde hem sağlık personelleri hem de hastalar açısından hak, görev ve sorumlulukların net bir biçimde belirlendiği özel bir hukuki düzenleme oluşturulmuş olacak. Bu metnin kanunlaşması ile birlikte yeni kurumların ve kavramların oluşacağı, hukuki açıdan uygulamada köklü değişikliklere sebep olacağı kaçınılmaz. Bu değişimin hem sağlık personellerinin hem de hastaların menfaatlerine yönelik gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Mutlu ve sağlıklı kalın…

 

görsel: pixabay.com

Ülkemizde Malpraktise Giriş” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s